Loading...

Inżynier produkcji

Grupa Sofidel

Grupa Sofidel jest jednym z czołowych światowych producentów papieru do zastosowań sanitarnych i domowych. Została założona w 1966 roku. Obecnie realizuje swoją misję w 12 krajach: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Szwecja, Polska, Węgry, Grecja, Rumunia oraz  USA.  Grupa zatrudnia ponad 6000 pracowników, a sprzedaż netto wynosi 2,173 milionów euro (dane z 2020). Zdolności produkcyjne przekraczają milion ton rocznie (1,428,000 ton w 2020). Regina, najbardziej znana marka firmy, jest obecna na niemal wszystkich rynkach referencyjnych. Inne marki to: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Grupa bierze udział w programie WWF Climate Savers oraz w inicjatywie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Widząc w zasadach zrównoważonego rozwoju strategiczny czynnik wzrostu gospodarczego oraz kapitału społecznego, podejmuje zobowiązania ograniczające wpływ swojej produkcji na środowisko. Cele Sofidel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodne z zawartym w porozumieniu paryskim wymogiem ograniczenia średniego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C.

MIEJSCE PRACY:

Ciechanów

 

 

ZADANIA:

  • analiza i rozwiązywanie bieżących problemów technicznych
  • monitorowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych zgodnie z metodologią Lean manufacturing
  • udział w projektach usprawniających wydajność, jakość i efektywność kosztową.

 

 

OCZEKIWANIA:

  • Wyższe techniczne (mechanika, mechatronika, elektrotechnika, elektronika, zarządzanie produkcją)
  • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na produkcji lub w procesach przemysłowych
  • Praktyczna znajomość procesów produkcyjnych
  • Znajomość środowiska Lean Manufacturing będzie dodatkowym atutem
  • Wysokie umiejętności rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
  • Dobra znajomość języka angielskiego, wykorzystywana do komunikacji w Grupie Sofidel oraz w kontaktach z firmami zewnętrznymi
  • Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).