Inżynier produkcji

Grupa Sofidel

Grupa Sofidel jest jednym z czołowych światowych producentów papieru do zastosowań sanitarnych i domowych. Została założona w 1966 roku. Obecnie realizuje swoją misję w 12 krajach: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Szwecja, Polska, Węgry, Grecja, Rumunia oraz  USA.  Grupa zatrudnia ponad 6000 pracowników, a sprzedaż netto wynosi 2,095 milionów euro (dane z 2021). Zdolności produkcyjne przekraczają milion ton rocznie (1,440,000 ton w 2021). Regina, najbardziej znana marka firmy, jest obecna na niemal wszystkich rynkach referencyjnych. Inne marki to: Softis, Le Trèfle, Sopalin, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Grupa bierze udział w programie WWF Climate Savers oraz w inicjatywie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Widząc w zasadach zrównoważonego rozwoju strategiczny czynnik wzrostu gospodarczego oraz kapitału społecznego, podejmuje zobowiązania ograniczające wpływ swojej produkcji na środowisko. Cele Sofidel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodne z zawartym w porozumieniu paryskim wymogiem ograniczenia średniego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Nadzór nad procesem produkcji bibuły;
 • Stała współpraca z zespołem produkcji w celu utrzymywania wysokich standardów procesów produkcyjnych przy zachowaniu ich optymalnej efektywności;
 • Przeprowadzanie regularnych prób laboratoryjnych w celu raportowania i analiz odchyleń oraz planowanie i realizacja działań zmierzających do ich minimalizowania;
 • Zarządzanie zapasami surowców, cykliczne analizy zużycia, inwentaryzacje oraz inicjowanie procesu zakupu;
 • Współpraca z osobą odpowiedzialną za kwestie zarządzania środowiskowego w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania firmy z wymaganiami w tym zakresie.

OCZEKUJEMY

 • Wykształcenia wyższego technicznego: chemia, mechanika, elektrotechnika lub pokrewne;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację z zagranicznymi współpracownikami oraz czytanie dokumentacji technicznej;
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności rozwiązywania problemów oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań;
 • Predyspozycji do dzielenia się wiedzą z operatorami produkcji w celu podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
 • Gotowości do odbywania podróży służbowych w celach szkoleniowych oraz dzielenia się doświadczeniami z innymi fabrykami Grupy Sofidel zlokalizowanymi w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

 

OFERUJEMY

 • Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz dodatkowym systemem premiowym (miesięczna premia regulaminowa, roczna premia wskaźnikowa, roczna nagroda) zgodne z najlepszym rynkowym standardem;
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych - m.in: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, imprezy integracyjne, deputaty i zniżki na produkty firmowe;
 • Pracę w najnowocześniejszej fabryce o najwyższym poziomie automatyzacji sprzyjającej ciągłemu rozwojowi zawodowemu w dziedzinie automatyzacji produkcji;
 • Opiekę doświadczonego opiekuna, pełniącego rolę mentora w okresie wdrożenia;
 • Bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa i warunków pracy.