Loading...

Specjalista ds BHP i P.POŻ

Grupa Sofidel

Grupa Sofidel jest jednym z czołowych światowych producentów papieru do zastosowań sanitarnych i domowych. Została założona w 1966 roku. Obecnie realizuje swoją misję w 12 krajach: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Szwecja, Polska, Węgry, Grecja, Rumunia oraz  USA.  Grupa zatrudnia ponad 6000 pracowników, a sprzedaż netto wynosi 2,173 milionów euro (dane z 2020). Zdolności produkcyjne przekraczają milion ton rocznie (1,428,000 ton w 2020). Regina, najbardziej znana marka firmy, jest obecna na niemal wszystkich rynkach referencyjnych. Inne marki to: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Grupa bierze udział w programie WWF Climate Savers oraz w inicjatywie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Widząc w zasadach zrównoważonego rozwoju strategiczny czynnik wzrostu gospodarczego oraz kapitału społecznego, podejmuje zobowiązania ograniczające wpływ swojej produkcji na środowisko. Cele Sofidel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodne z zawartym w porozumieniu paryskim wymogiem ograniczenia średniego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C.

CEL

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

GŁÓWNE ZADANIA

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP i PPOŻ,
 • Bieżące informowanie kadry zarządzającej o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
 • Udział w regularnych audytach, rekomendowanie i implementacja rozwiązań stwierdzonych niezgodności z wymaganiami,
 • Udział w tworzeniu planów i działań prewencyjnych zmierzających do poprawy warunków pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem oraz wynikającej z wewnętrznej działalności firmy,
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych, organizacja szkoleń okresowych oraz ich ewidencjonowanie,
 • Promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy zgodnie z zasadami  i wartościami Grupy Sofidel.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie kierunkowe zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704),
 • uprawnienia dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej,
 • mile widziane doświadczenie we wdrażaniu wymagań prawnych i korporacyjnych w zakresie BHP, PPOŻ i substancji chemicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego konieczna do współpracy z międzynarodowymi strukturami służby bezpieczeństwa w ramach Grupy Sofidel,
 • znajomość zagadnień ISO 45001, mile widziany certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ISO45001 lub doświadczenie z systemami bezpieczeństwa.